Montaż komór chłodniczych i adaptacja pomieszczeń na komory:

» zerowych
» mroźniczych
» wychładzalni